Image

Organizatorzy

09.30-10.00 Rejestracja uczestników
10.00-10.10 Otwarcie spotkania. Robert Rosa "Przegląd Komunalny", Abrys i Krzysztof Kawczyński, Krajowa Izba Gospodarcza (KIG)
10.10-10.25 Ważne cele dla sektora gospodarki odpadami – Anita Sowińska, MKiŚ
10.25-10.40 ROP jako niezbędny element systemu gospodarki odpadami – Krzysztof Kawczyński, KIG
10.40-11.10 Mapa drogowa dla rozszerzonej odpowiedzialności producentów oraz systemu kaucyjnego
11.10-12.15 Założenia bazowe projektu – wstępny, niebudzący kontrowersji katalog zasad systemów ROP i kaucyjnego
12.15-13.45 Warianty i modele systemu oraz konsekwencje ich wprowadzenia
13.45-14.00 Konkluzje, wnioski, podsumowanie debaty
14.00-15.00 Lunch

Przyszłość systemu kaucyjnego

Rok do ROP-u?

Warszawa, 13 lutego 2024 r.

Udział online - rejestracja bezpłatna

Debata

z udziałem Anity Sowińskiej, podsekretarz stanu

w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Paneliści

Krzysztof Baczyński (Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach Eko-Pak)

Michał Dąbrowski (Polska Izba Gospodarki Odpadami)

Andrzej Grzymała (Fundacja REC Polska, RLG)

Andrzej Gantner (Polska Federacja Producentów Żywności)

Olga Goitowska (Unia Metropolii Polskich)

Krzysztof Hornicki (Zwrotka, Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy")

Renata Juszkiewicz (Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji)

Krzysztof Kawczyński (Krajowa Izba Gospodarcza)

Maciej Kiełbus (Związek Miast Polskich)

Krzysztof Kieszkowski (PolKa, Fundacja Odzyskaj Środowisko)

Piotr Kardaś (Związek Pracodawców "Polskie Szkło")

Mariusz Marszał (Związek Gmin Wiejskich RP)

Filip Piotrowski (UNEP/GRID Warszawa)

Tadeusz Pokrywka (Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań)

Anna Sapota (Tomra, członek Skandynawsko-Polskiej Izby Handlowej)

Łukasz Sosnowski (Fundacja ProKarton)

Anita Sowińska (Ministerstwo Klimatu i Środowiska)

Piotr Szewczyk (Rada RIPOK)

Jakub Tyczkowski (Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, członek Związku Pracodawców RP)

Tomasz Uciński (Krajowa Izba Gospodarki Odpadami)

Edyta Urbaniak-Konik (PreZero Polska, członek Polskiej Izby Gospodarki Odpadami)

Karol Wójcik (Izba Branży Komunalnej)

Debata będzie transmitowana online. Każdy, kto zarejestruje się przez poniższy formularz, będzie mógł wydarzenie śledzić na żywo i otrzyma "materiały pokonferencyjne"

Image

Informujemy, że osobom zarejestrowanym na debatę prześlemy zapis video i materiały pokonferencyjne na początku marca. Jeśli ktoś spoza tej listy jest zainteresowany materiałami - zapraszamy do rejestracji.

Tomasz Czarnecki

+48 539 549 451

t.czarnecki@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

ORGANIZACJA

Katarzyna Szyińska

+48 784 001 822

k.szyinska@abrys.pl

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807

Image