Redakcja „Przeglądu Komunalnego” zaprasza na konferencję on-line:

ROP po polsku i system kaucyjny

środa, 16 grudnia 2020 r.

godz. 9.00 - 15.00

TEMATYKA

• Europejskie doświadczenia wdrażania i funkcjonowania

Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta

• ROP po polsku – propozycja resortu klimatu i środowiska

• ROP po polsku – stanowisko branży gospodarki odpadami

• ROP po polsku – stanowisko branży recyklingowej

• ROP po polsku – stanowisko producentów opakowań

• ROP po polsku – stanowisko przemysłu spożywczego

• ROP po polsku – stanowisko samorządu terytorialnego

• Rola ekoprojektowania w GOZ

• System kaucyjny/depozytowy – jak to zrobiono w Europie?

• Koszty wdrożenia systemu ROP w Polsce - kto miałby za to zapłacić?

• System kaucyjny/depozytowy – konieczny czy zbędny element ROP?

Temat ROP jest najbardziej gorącym tematem ostatnich tygodni w dyskusji nie tylko ekspertów spod znaku gospodarki środowiskowej. Reprezentowane jest zdanie ustawodawców, recyklerów i samorządów, ale nie może zabraknąć prezentacji poglądów producentów czyli wprowadzających, którzy cały ten system finansują. W swojej prezentacji pokażę cyfry, główne trendy i kurioza legislacyjne, którym musimy sprostać lub wspólnie je zmienić. Serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji!

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Wojciech Konecki, Prezes Zarządu APPLiA Polska - Ogólnopolski Związek Producentów AGD, Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej

W Polsce od lat tworzony jest system gospodarowania odpadami. Praktycznie od zera, przy znacznym udziale środków UE, wybudowano dziesiątki instalacji do zagospodarowywania odpadów, tworząc infrastrukturę mającą udźwignąć stawiane Polsce, a w konsekwencji także samorządom, wyśrubowane unijne wymogi w zakresie gospodarowania odpadami. Doświadczenia minionych miesięcy boleśnie obnażyły niedoskonałości budowanego systemu, który jest niewydolny pod względem możliwości przetworzenia surowców zebranych selektywnie i wytworzonych w zakładach zagospodarowania odpadów (MBP). Równolegle do rozbudowy infrastruktury odpadowej, w Polsce od lat funkcjonuje system tzw. „opłaty produktowej” oparty o organizacje odzysku opakowań. Po latach funkcjonowania organizacji odzysku stwierdzić należy, że system ten w obecnym kształcie nie sprawdza się. Organizacje zdejmują obowiązki zapewnienia poziomów odzysku i recyklingu odpadów z przedsiębiorców wprowadzających opakowania lub produkty w opakowaniach po bardzo niskich stawkach, a ich działanie przybrało formę handlu tzw. „kwitami”. W rezultacie wsparcie branży recyklerskiej jest fikcyjne, czego efektem jest m.in. obserwowana dzisiaj zapaść na rynku surowców. Jednak rolą ROP-u nie jest zdjęcie obowiązków z jednych uczestników obecnego systemu (gminy) i przekazanie ich innemu uczestnikowi (organizacje odzysku), w dodatku w oparciu o wybudowaną i utworzoną przez gminy infrastrukturę.

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta m. Gdańsk, Związek Miast Polskich

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Anna Sapota, Wiceprezes ds. Relacji Rządowych w Europie Północno-Wschodniej, TOMRA

Stworzenie efektywnego systemu depozytowego jest w Polsce koniecznością. Co więcej, im szybciej zostanie wdrożony, tym szybciej zaobserwujemy zmniejszenie się ilości śmieci w przestrzeni publicznej oraz podniesienie poziomów recyklingu. Pytanie brzmi co kryje się pod pojęciem „efektywny”. Doswiadczenie z innych rynków mowi, że przede wszystkim powszechny. Jakie są inne cechy sprawnie działającego, nowoczesnego systemu kaucyjnego? Na to pytanie odpowiem podczas Konferencji wykorzystując doświadczenie takich krajów jak m.in. Estonia i Litwa. Zapraszam do debaty i liczę na to, że wspólnie wypracujemy optymalne rozwiązanie dla Polski.

UDZIAŁ BEZPŁATNY

Prosimy o wypełnienie krótkiego formularza rejestracyjnego. Pozwoli to na bezpośredni kontakt e-mailowy z Państwem, a przede wszystkim wysłanie linku aktywacyjnego umożliwiającego udział w wydarzeniu.

Link zostanie przesłany e-mailem w dniu 15.12.2020.

FORMULARZ REJESTRACJI

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Jacek Wodzisławski, Prezes Zarządu, Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL

Coraz głośniej dyskutuje się o ekoprojektowaniu, w tym przydatności do recyklingu oraz możliwości zastosowania materiału z recyklingu do produkcji nowych opakowań. Swoistą przewagę mają materiały permanentne, jak na przykład aluminium, których recykling jest możliwy w nieskończoność i to bez utraty jakości. Według ostatnich danych Fundacji RECAL, poziom recyklingu puszek aluminiowych po napojach w 2018 r. wyniósł w Polsce nie mniej niż 80,5%. To kolejny rok, podczas którego udało się przekroczyć granicę 80%, przy wymaganiach wynoszących 51%. Tak wysoki i stabilny wynik, który stawia opakowania aluminiowe na pozycji absolutnego lidera recyklingu, osiągnięto głównie dzięki efektywnie funkcjonującej od wielu lat działalności punktów skupu surowców wtórnych i związanym z tym obrotem odpadów na zasadach komercyjnych. Opakowania aluminiowe coraz „śmielej” pozyskuje się również w sortowniach oraz spalarniach, ale należy rozpocząć poważną dyskusję o wzroście efektywności oraz automatyzacji tych procesów.

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Piotr Kardaś, Sekretarz Generalny, Związek Pracodawców Polskie Szkło

Szkło jest materiałem łatwym w recyklingu. Nie oznacza to jednak, że jego zwiększenie o kilkadziesiąt procent nie będzie wymagać żadnego wysiłku. W mojej prezentacji pokażę najnowsze dane które pozwolą nam odpowiedzieć na pytanie jaką drogę wybrać, by maksymalizować recykling w Polsce. Zdradzę tylko, że zarówno producenci, jak i recyklerzy opakowań szklanych są zgodni, że najlepszy będzie pojemnikowy system zbiórki szkła, a nie np. system depozytowy. Systemy pojemnikowe finansowane z ROP pozwalają już dziś w Europie na zebranie ponad 90% opakowań szklanych.

PROGRAM

8:00 - 9:00

Rejestracja Uczestników i otwarcie Konferencji


SESJA I - Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta – tak, ale jak?


9:00 - 9:20

Krzysztof Kawczyński, Krajowa Izba Gospodarcza

Uwarunkowania wprowadzenia ROP Polsce - przeszłość i teraźniejszość


9:20 - 9:40

Dominik Bąk, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przesłanki wprowadzenia oraz główne założenia systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta w Polsce


9:40 - 10:00

Piotr Grzelak, zastępca prezydenta m. Gdańska, Związek Miast Polskich

        Oczekiwania samorządu wobec polskiego modelu ROP

   

10:00 - 10:20

Magdalena Dziczek, Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK

           Najlepszy model ROP dla Polski


10:20 - 10:40

Wojciech Konecki, Związek Producentów AGD APPLIA Polska

           ROP nie tylko w polskiej branży producentów AGD


10:40 - 11:00

Jacek Wodzisławski, Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL

          Hybrydowy system zbierania odpadów opakowaniowych – szanse i zagrożenia  


11:00 - 12:00

Panel dyskusyjny: Role interesariuszy w polskim systemie ROP

udział wezmą:

Jarosław Roliński, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Anna Larsson, Reloop Platform

Magdalena Dziczek, Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK

Piotr Grzelak, m. Gdańsk, Związek Miast Polskich

Jerzy Zając, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami

Wojciech Konecki, Związek Producentów AGD APPLIA Polska

Jakub Tyczkowski, REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań

Krzysztof Hornicki, INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań


SESJA II - System kaucyjny/depozytowy uzupełnieniem czy niezbędnym elementem ROP?


12:00 - 12:20

Rauno Raal, Earth Care Consulting 

         Koszty i przychody systemu kaucyjnego w Polsce


12:20 - 12:40

Andrzej Gantner, Polska Federacja Producentów Żywności

          Oczekiwania branży producentów żywności wobec systemu ROP


12:40 - 13:00

Piotr Kardaś, Związek Pracodawców Polskie Szkło

          Jak efektywnie zwiększyć recykling opakowań szklanych: kaucjonowanie czy system pojemnikowo–workowy?


13:00 - 13:20

Anna Sapota, TOMRA SYSTEMS ASA

          Jak zaprojektować efektywny i nowoczesny system depozytowy dla Polski?


13:20 - 13:40

Julia Patorska, Deloitte

          System kaucyjny a system ROP


13:40 - 14:40

Panel dyskusyjny: Czy system kaucyjny/depozytowy to optymalne rozwiązanie?

udział wezmą: 

Jarosław Roliński, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Julia Patorska, Deloitte 

Anna Sapota, TOMRA SYSTEMS ASA

Leszek Świętalski, Związek Gmin Wiejskich RP

Piotr Szewczyk, Rada RIPOK

Bartłomiej Wojdyło, Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL

Bartłomiej Morzycki, Browary Polskie

Andrzej Gantner, Polska Federacja Producentów Żywności


* Organizatorzy zastrzegają prawo wprowadzania zmian w programie

Dominik Szymański

"Energia i Recykling"

tel. +48 539 549 451

e-mail: d.szymanski@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Zadzwoń

KONTAKT

Paweł Rosiak

tel. +48 515 428 338

e-mail: p.rosiak@abrys.pl

POMOC TECHNICZNA

Zadzwoń

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807