Redakcje „Przeglądu Komunalnego” oraz „Energii i Recyklingu”

zapraszają na konferencję on-line:

Platforma Dyskusyjna ROP

30 sierpnia 2021

Prosimy o wypełnienie krótkiego formularza rejestracyjnego. Pozwoli to na bezpośredni kontakt e-mailowy z Państwem, a przede wszystkim wysłanie linku aktywacyjnego umożliwiającego udział w wydarzeniu.

Link zostanie przesłany e-mailem dzień przed wydarzeniem.

FORMULARZ REJESTRACJI

UDZIAŁ WEZMĄ

• Jacek Ozdoba, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Prezentacja projektu zmiany Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami

opakowaniowym


• Marzena Berezowska, Paweł Sosnowski, Departamentu Gospodarki

Odpadami, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Udział w debacie eksperckiej ROP


• Magdalena Dziczek, Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i
Produktów w Opakowaniach EKO-PAK

Najlepszy model ROP dla Polski

Udział w debacie eksperckiej ROP


• Jakub Tyczkowski, REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań

         Projekt nowelizacji ustawy opakowaniowej z 2 sierpnia 2021 – czy w obrębie

         ROP dla opakowań będzie to rozwiązanie polepszające stan środowiska?


Bartłomiej Morzycki, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w
    Polsce - Browary Polskie 

          Udział w debacie eksperckiej ROP


Jacek Wodzisławski, Fundacja Recal 

         Opakowania aluminiowe a nowy system ROP

         Udział w debacie eksperckiej ROP


• Krzysztof Hornicki, Interseroh 

           Udział w debacie eksperckiej ROP


• Anna Sapota, TOMRA Systems ASA 

          Udział w debacie eksperckiej ROP


• Tomasz Uciński, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami

           Udział w debacie eksperckiej ROP


• Piotr Szewczyk, Rada RIPOK 

           Udział w debacie eksperckiej ROP


• Anna Larsson, Reloop Europe

           Optymalny system ROP na tle doświadczeń europejskich

           Udział w debacie eksperckiej ROP


• Robert Wawrzonek, REMONDIS Electrorecycling

           Udział w debacie eksperckiej ROP


• Filip Piotrowski, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste 

          Udział w debacie eksperckiej ROP


• Małgorzata Wadzińska, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i

    Detergentowego

          Udział w debacie eksperckiej ROP


• Przedstawiciel Ogólnopolskiej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorców

          Udział w debacie eksperckiej ROP 

PROGRAM


I SESJA (godz. 9.00-12.00)

ZAŁOŻENIA SYSTEMOWE POLSKIEGO MODELU ROP


9.00-9.05

Robert Rosa

Abrys

Otwarcie Konferencji


9.05-9.25

Jacek Ozdoba

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Prezentacja projektu zmiany Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym


9.25-9.45

Jakub Tyczkowski

REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań

Projekt nowelizacji ustawy opakowaniowej z 2 sierpnia 2021 – czy w obrębie ROP dla opakowań będzie to rozwiązanie polepszające stan środowiska?


9.45-10.05

Anna Sapota

TOMRA Systems

Dlaczego wciąż dyskutujemy? Uwagi na tle systemu ROP


10.05-10.25

Joanna Proniewicz, rzecznik prasowa Związku Miast Polskich

Opinia ZMP do projektu ustawy o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta


10.25–12.00

ROP dla samorządu

debata ekspercka z udziałem:


• Paweł Sosnowski, Departament Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

• Leszek Świętalski, Związek Gmin Wiejskich RP

• Tomasz Uciński, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami

• Piotr Szewczyk, Rada RIPOK

• Anna Sapota, TOMRA Systems

• Krzysztof Hornicki, Interseroh

• Filip Piotrowski, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste


II SESJA (godz. 12.00-15.00)

ELEMENTY SYSTEMU I ROLA INTERESARIUSZY ROP


12.00-12.20

Anna Larsson

Reloop Europe

Optymalny system ROP na tle doświadczeń europejskich


12.20-12.40

Tadeusz Pokrywka

Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań

Wielomateriałowe odpady opakowaniowe a nowy ROP


12.40-13.00

Łukasz Sosnowski

Fundacja ProKarton

Kartony do płynnej żywności w systemie rozszerzonej odpowiedzialności producenta


13.00-13.20

Jacek Wodzisławski

Fundacja Recal

Opakowania aluminiowe a nowy system ROP


13.20-15.00

ROP z punktu widzenia wprowadzających do obrotu

debata ekspercka z udziałem:


• Paweł Sosnowski, Departament Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

• Anna Larsson, Reloop Europe

• Magdalena Dziczek, Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK

• Bartłomiej Morzycki, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce - Browary Polskie

• Robert Wawrzonek, REMONDIS Electrorecycling

• Jacek Wodzisławski, Fundacja Recal

• Małgorzata Wadzińska, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w programie

ADRESACI KONFERENCJI

• Prowadzący działalność w zakresie gospodarki odpadami

• Zbierający i przetwarzający odpady

• Przedstawiciele Instalacji Komunalnych

• Producenci opakowań i produktów w opakowaniach

• Przedsiębiorcy zbierający, przetwarzający i magazynujący odpady

• Organizacje odzysku opakowań

• Recyklerzy

• Klastry odpadowe

• Samorządowcy i reprezentanci JST

• Przedstawiciele organizacji pozarządowych


ROP na łamach PortalKomunalny.pl

• Europejskie doświadczenia wdrażania i funkcjonowania

Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta

• ROP po polsku – propozycja resortu klimatu i środowiska

• ROP po polsku – stanowisko branży gospodarki odpadami

• ROP po polsku – stanowisko branży recyklingowej

• ROP po polsku – stanowisko producentów opakowań

• ROP po polsku – stanowisko przemysłu spożywczego

• ROP po polsku – stanowisko samorządu terytorialnego

• Rola ekoprojektowania w GOZ

• System kaucyjny/depozytowy – jak to zrobiono w Europie?

• Koszty wdrożenia systemu ROP w Polsce - kto miałby za to zapłacić?

• System kaucyjny/depozytowy – konieczny czy zbędny element ROP?

Eksperci o dotychczasowych konsultacjach


I Sesja


• Założenia systemowe polskiego modelu ROP

• ROP - model publiczny, prywatny, a może hybrydowy?

• Omówienie założeń projektu rządowego

• Stanowisko branży gospodarki odpadami

• Stanowisko branży recyklingowej

• Stanowisko samorządu terytorialnego


Panel dyskusyjny: ROP dla samorządu - udział wezmą m.in. pracownicy branży odpadowej, recyklerzy, samorządowcy oraz przedstawiciele ministerstwII Sesja


• Elementy systemu i rola interesariuszy ROP

• Stanowisko producentów opakowań

• Stanowisko przemysłu spożywczego

• System kaucyjny/depozytowy jako element systemu ROP

• Rola ekoprojektowania w GOZ


Panel dyskusyjny: ROP z punktu widzenia wprowadzających do obrotu - udział wezmą m.in. wprowadzający do obrotu oraz przedstawiciele ministerstw

17 czerwca w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) dla opakowań i odpadów opakowaniowych. Spotkanie adresowane do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek krajowy miało wyłącznie formę wysłuchania opinii i oczekiwań pochodzących od przedsiębiorców i było okazją do luźnej dyskusji, podczas gdy branża zadaje mnóstwo pytań dotyczących jej najbliższej przyszłości i oczekuje na nie pilnych oraz konstruktywnych odpowiedzi. Podczas spotkania nie został niestety zaprezentowany długo oczekiwany projekt Ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, której celem jest przeniesienie do prawa polskiego unijnych wymogów w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Nie została również przedstawiona żadna prezentacja podsumowująca dotychczasowe prace resortu klimatu. Doszło zatem do dość niekomfortowej sytuacji, w której wyłącznie przedstawiciele ministerstwa zaznajomieni byli z treścią projektu ustawy, a wszyscy pozostali uczestnicy – pozbawieni tej wiedzy – mogli jedynie luźno krążyć wokół tematu spotkania, bez możliwości odniesienia się do konkretnych zapisów zawartych w akcie prawnym. Trudno w takich warunkach prowadzić konstruktywną dyskusję

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Krzysztof Hornicki, Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy”

Temat ROP jest najbardziej gorącym tematem ostatnich tygodni w dyskusji nie tylko ekspertów spod znaku gospodarki środowiskowej. Reprezentowane jest zdanie ustawodawców, recyklerów i samorządów, ale nie może zabraknąć prezentacji poglądów producentów czyli wprowadzających, którzy cały ten system finansują. W swojej prezentacji pokażę cyfry, główne trendy i kurioza legislacyjne, którym musimy sprostać lub wspólnie je zmienić. Serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji!

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Wojciech Konecki, Prezes Zarządu APPLiA Polska - Ogólnopolski Związek Producentów AGD, Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej

W Polsce od lat tworzony jest system gospodarowania odpadami. Praktycznie od zera, przy znacznym udziale środków UE, wybudowano dziesiątki instalacji do zagospodarowywania odpadów, tworząc infrastrukturę mającą udźwignąć stawiane Polsce, a w konsekwencji także samorządom, wyśrubowane unijne wymogi w zakresie gospodarowania odpadami. Doświadczenia minionych miesięcy boleśnie obnażyły niedoskonałości budowanego systemu, który jest niewydolny pod względem możliwości przetworzenia surowców zebranych selektywnie i wytworzonych w zakładach zagospodarowania odpadów (MBP). Równolegle do rozbudowy infrastruktury odpadowej, w Polsce od lat funkcjonuje system tzw. „opłaty produktowej” oparty o organizacje odzysku opakowań. Po latach funkcjonowania organizacji odzysku stwierdzić należy, że system ten w obecnym kształcie nie sprawdza się. Organizacje zdejmują obowiązki zapewnienia poziomów odzysku i recyklingu odpadów z przedsiębiorców wprowadzających opakowania lub produkty w opakowaniach po bardzo niskich stawkach, a ich działanie przybrało formę handlu tzw. „kwitami”. W rezultacie wsparcie branży recyklerskiej jest fikcyjne, czego efektem jest m.in. obserwowana dzisiaj zapaść na rynku surowców. Jednak rolą ROP-u nie jest zdjęcie obowiązków z jednych uczestników obecnego systemu (gminy) i przekazanie ich innemu uczestnikowi (organizacje odzysku), w dodatku w oparciu o wybudowaną i utworzoną przez gminy infrastrukturę.

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta m. Gdańsk, Związek Miast Polskich

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Anna Sapota, Wiceprezes ds. Relacji Rządowych w Europie Północno-Wschodniej, TOMRA

Stworzenie efektywnego systemu depozytowego jest w Polsce koniecznością. Co więcej, im szybciej zostanie wdrożony, tym szybciej zaobserwujemy zmniejszenie się ilości śmieci w przestrzeni publicznej oraz podniesienie poziomów recyklingu. Pytanie brzmi co kryje się pod pojęciem „efektywny”. Doswiadczenie z innych rynków mowi, że przede wszystkim powszechny. Jakie są inne cechy sprawnie działającego, nowoczesnego systemu kaucyjnego? Na to pytanie odpowiem podczas Konferencji wykorzystując doświadczenie takich krajów jak m.in. Estonia i Litwa. Zapraszam do debaty i liczę na to, że wspólnie wypracujemy optymalne rozwiązanie dla Polski.

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Maciej Kiełbus, Partner, Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners

Na spotkaniu konsultacyjnym w czerwcu 2021 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska z przedstawicielami środowisk samorządowych niestety nie przedstawiono bliższych szczegółów dotyczących systemu ROP oraz systemu kaucyjnego. Przedstawiane założenia oraz odpowiedzi na liczne pytania niezmiennie były na stosunkowo dużym poziomie ogólności. Tymczasem w tak skomplikowanym systemie diabeł tkwi w szczegółach. Dlatego wszyscy interesariusze czekają na upublicznienie projektów konkretnych aktów prawnych, co ma nastąpić jeszcze w lipcu. Należy spodziewać się, że kolejne spotkania konsultacyjne po upublicznieniu projektów będą dużo dynamiczniejsze i wzbudzać będą większe zainteresowanie.

UDZIAŁ BEZPŁATNY

Prosimy o wypełnienie krótkiego formularza rejestracyjnego. Pozwoli to na bezpośredni kontakt e-mailowy z Państwem, a przede wszystkim wysłanie linku aktywacyjnego umożliwiającego udział w wydarzeniu.

Link zostanie przesłany e-mailem dzień przed wydarzeniem.

FORMULARZ REJESTRACJI

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Krzysztof Baczyński, prezes Zarządu Związku Pracodawców Producentów Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK

Cieszymy się, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska postanowiło wysłuchać głosu branży na tak żywotny temat, jakim jest mechanizm rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Tym bardziej, że opublikowane przez resort założenia tego mechanizmu budzą wiele obaw, pytań i wątpliwości. Szkoda więc, że nie usłyszeliśmy żadnych odpowiedzi na stawiane pytania dotyczące choćby tego, w jaki sposób uwzględniona zostanie zasada kosztu netto czy przestrzegania efektywności kosztowej w samorządach gminnych. Ministerstwo konsekwentnie odmawia podania szczegółów do czasu publikacji projektu zapewniając jednocześnie, że wszystkie te kluczowe elementy wynikające z dyrektywy zostały odpowiednio uwzględnione. Pytania i wątpliwości jednak pozostały. Czekamy na konkretne zapisy w projekcie, aby móc się do nich ustosunkować.

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Jacek Wodzisławski, Prezes Zarządu, Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL

Coraz głośniej dyskutuje się o ekoprojektowaniu, w tym przydatności do recyklingu oraz możliwości zastosowania materiału z recyklingu do produkcji nowych opakowań. Swoistą przewagę mają materiały permanentne, jak na przykład aluminium, których recykling jest możliwy w nieskończoność i to bez utraty jakości. Według ostatnich danych Fundacji RECAL, poziom recyklingu puszek aluminiowych po napojach w 2018 r. wyniósł w Polsce nie mniej niż 80,5%. To kolejny rok, podczas którego udało się przekroczyć granicę 80%, przy wymaganiach wynoszących 51%. Tak wysoki i stabilny wynik, który stawia opakowania aluminiowe na pozycji absolutnego lidera recyklingu, osiągnięto głównie dzięki efektywnie funkcjonującej od wielu lat działalności punktów skupu surowców wtórnych i związanym z tym obrotem odpadów na zasadach komercyjnych. Opakowania aluminiowe coraz „śmielej” pozyskuje się również w sortowniach oraz spalarniach, ale należy rozpocząć poważną dyskusję o wzroście efektywności oraz automatyzacji tych procesów.

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Piotr Kardaś, Sekretarz Generalny, Związek Pracodawców Polskie Szkło

Szkło jest materiałem łatwym w recyklingu. Nie oznacza to jednak, że jego zwiększenie o kilkadziesiąt procent nie będzie wymagać żadnego wysiłku. W mojej prezentacji pokażę najnowsze dane które pozwolą nam odpowiedzieć na pytanie jaką drogę wybrać, by maksymalizować recykling w Polsce. Zdradzę tylko, że zarówno producenci, jak i recyklerzy opakowań szklanych są zgodni, że najlepszy będzie pojemnikowy system zbiórki szkła, a nie np. system depozytowy. Systemy pojemnikowe finansowane z ROP pozwalają już dziś w Europie na zebranie ponad 90% opakowań szklanych.

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Łukasz Sosnowski, Prezes Zarządu, Fundacja ProKarton

Branża kartonów do płynnej żywności, podobnie jak inne podmioty zaangażowane w konsultacje zorganizowane w MKiŚ w czerwcu 2021 r., oczekuje opublikowania projektu ustawy. Zgodnie z dyrektywą, przepisy te powinny były pojawić się w polskiej przestrzeni prawnej już rok temu. A każdy miesiąc opóźnienia to niepewność odnośnie konstrukcji systemu i podziału kompetencji. Jeżeli spojrzymy na odpady opakowaniowe wielomateriałowe, to są wśród nich takie, których selektywnie się nie zbiera, lub których recykling jest trudny albo niewykonalny. Nie dotyczy to kartonów do płynnej żywności, które stanowią większość opakowań wielomateriałowych. Są one zbierane selektywnie i poddawane recyklingowi, także w Polsce. Nowy system powinien zatem brać pod uwagę przydatność do recyklingu w ramach poszczególnych frakcji, jak np. przydatność do recyklingu kartonów do płynnej żywności w całej frakcji odpadów wielomateriałowych. Wypracowanie zasad opłaty modulowanej czy – wzorem innych państw – cel recyklingowy dla kartonów do płynnej żywności to narzędzia, które pozwoliły urzeczywistnić zasady gospodarki o obiegu zamkniętym w polskim systemie ROP.

FORMULARZ REJESTRACJI

Dominik Szymański

"Energia i Recykling"

tel. +48 539 549 451

e-mail: d.szymanski@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Zadzwoń

KONTAKT

Anna Piechowiak

tel. +48 607 669 594

e-mail: a.piechowiak@abrys.pl

REKLAMA I PROMOCJA

Zadzwoń

Paweł Rosiak

tel. +48 515 428 338

e-mail: p.rosiak@abrys.pl

POMOC TECHNICZNA

Zadzwoń

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807