Redakcje „Przeglądu Komunalnego” oraz „Energii i Recyklingu”
zapraszają na konferencję:

System kaucyjny elementem polskiego ROP

24 czerwca 2022

od godziny 9:00

ONLINE, UDZIAŁ BEZPŁATNY


Omówienie założeń projektu rządowego
Wyniki konsultacji publicznych
Stanowisko producentów opakowań
Stanowisko przemysłu spożywczego i chemicznego
Stanowisko branży recyklingowej
Stanowisko branży gospodarki odpadami
Stanowisko samorządu terytorialnego
Stanowisko organizacji ekologicznych

Panele dyskusyjne
Czas na start systemu kaucyjnego
Wpływ proponowanych rozwiązań kaucyjnych na system gospodarki odpadami

Projekt systemu kaucyjnego dla Polski

ADRESACI KON FERENCJI

Prowadzący działalność w zakresie gospodarki odpadami

Zbierający odpady

Przedstawiciele instalacji komunalnych

Producenci opakowań

Przedstawiciele branży spożywczej

Przedstawiciele branży chemicznej

Firmy zajmujące się przetwarzaniem odpadów

Recyklerzy

Organizacje odzysku

Organizacje ekologiczne

Reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego

Prosimy o wypełnienie krótkiego formularza rejestracyjnego. Pozwoli to na bezpośredni kontakt e-mailowy z Państwem, a przede wszystkim wysłanie linku aktywacyjnego umożliwiającego udział w wydarzeniu.

Link zostanie przesłany e-mailem dzień przed wydarzeniem.

FORMULARZ BEZPŁATNEJ REJESTRACJI

PROGRAM KONFERENCJI*

9.00 - 9.05

Rozpoczęcie konferencji


9.05 - 9.25

Robert Chciuk

Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Prezentacja projektu systemu kaucyjnego w Polsce


9.25 - 9.45

Maciej Kiełbus

Partner w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners

System kaucyjny z samorządowego punktu widzenia


9.45 - 10.05

Anna Larsson

Director, Circular Economy

Reloop Europe

Europejskie rozwiązania w krajowym systemie kaucyjnym czy projekt w pełni polski?


10.05 - 10.25

Anna Sapota

Wiceprezes ds. relacji rządowych dla Europy Północno-Wschodniej

Grupa TOMRA

System kaucyjny to też ROP


10.25 - 10.45

WPŁYW PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ KAUCYJNYCH NA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

panel dyskusyjny z udziałem:


• Anna Sapota, Grupa TOMRA

• Jakub Tyczkowski, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań

• Jerzy Zając, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami

• Piotr Szewczyk, Rada RIPOK, ZUOK "Orli Staw"

• Filip Piotrowski, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

• Sławomir Podgórski, Kancelaria Radców Prawnych Sławomir Podgórski i Agnieszka Kapera


11.25 – 11.40

Przerwa


11.40 - 12.00

Andrzej Gantner

Dyrektor Generalny

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Stanowisko organizacji wprowadzających: PFPZ ZP, KIG Przemysł Rozlewniczy, ZPPP Browary Polskie


12.00 - 12.20

Piotr Kardaś

Sekretarz Generalny

Związek Pracodawców "Polskie Szkło"

Selektywne zbieranie czy depozyt – jak zwiększyć recykling opakowań szklanych


12.20 – 12.40

Renata Juszkiewicz

Prezes Zarządu

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

Stanowisko sieci handlowych wobec projektu systemu kaucyjnego


12.40 - 13.00

Marcel Rakowski

Executive Vice President Corporate Development

RLG

Wnioski z funkcjonowania systemu kaucyjnego w Niemczech


13.00 - 14.00

CZAS NA NOWY SYSTEM KAUCYJNY W POLSCE

panel dyskusyjny z udziałem:


• Joanna Leoniewska-Gogola, Deloitte

• Marcel Rakowski, RLG

• Andrzej Gantner, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

• Piotr Kardaś, Związek Pracodawców "Polskie Szkło"

• Dariusz Staszewski, R3Polska

• Aleksander Traple, Związek Pracodawców Branży Elektroodpadów i Opakowań ELEKTRO-ODZYSK


* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w programie

UDZIAŁ WEZMĄ M.IN.:

 • Maciej Białek, Senior Associate, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
 • Anna Sapota, Wiceprezes ds. relacji rządowych dla Europy Północno-Wschodniej, Grupa TOMRA
 • Anna Larsson, Director, Circular Economy, Reloop Europe
 • Julia Patorska, Sustainability Consulting Central Europe, Partner Associate, Deloitte
 • Jacek Wodzisławski, Prezes Zarządu, Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL
 • Piotr Kardaś, Sekretarz Generalny, Związek Pracodawców Polskie Szkło
 • Andrzej Grzymała, Dyrektor Zarządzający, Wiceprezes Zarządu, RLG Polska
 • Ewa Chodkiewicz, p.o. Dyrektor Działu Ochrony Przyrody, WWF Polska
 • Przedstawiciel SORT-BET
 • Dr Robert Wawrzonek, Prezes Zarządu, REMONDIS Electrorecycling
 • Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta m. Gdańsk, Związek Miast Polskich
 • Leszek Świętalski, Dyrektor Biura, Związek Gmin Wiejskich RP

PATRONI

31 stycznia br. do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy dotyczący systemu kaucyjnego w Polsce. Oto komentarze ekspertów związanych z branżą.

OBEJRZYJ RELACJĘ Z KONFERENCJI W LUTYM 2022

ROP i system kaucyjny na PortalKomunalny.pl


ROP i system kaucyjny na łamach PortalKomunalny.pl

• Europejskie doświadczenia wdrażania i funkcjonowania

Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta

• ROP po polsku – propozycja resortu klimatu i środowiska

• ROP po polsku – stanowisko branży gospodarki odpadami

• ROP po polsku – stanowisko branży recyklingowej

• ROP po polsku – stanowisko producentów opakowań

• ROP po polsku – stanowisko przemysłu spożywczego

• ROP po polsku – stanowisko samorządu terytorialnego

• Rola ekoprojektowania w GOZ

• System kaucyjny/depozytowy – jak to zrobiono w Europie?

• Koszty wdrożenia systemu ROP w Polsce - kto miałby za to zapłacić?

• System kaucyjny/depozytowy – konieczny czy zbędny element ROP?

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Maciej Białek

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

„Projektodawca zdecydował się na system zdecentralizowany, zbliżony do modelu niemieckiego. Wiąże się z tym dosyć niski poziom szczegółowości regulacji. To dopiero określenie pewnych ram, w których praktyczne rozwiązania wypracowywali będą uczestnicy rynku.”

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Beata Borysiewicz

R3 Polska Sp z o.o.

„System powinien obejmować butelki PET i puszki aluminiowe w całości bez wyjątków, po to aby wypracować nowe, proekologiczne nawyki w społeczeństwie i nowy system obiegu opakowań kaucyjnych”

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Magdalena Dziczek

Dyrektor Biura Zarządu, Członek Zarządu

Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK

„Dostrzegam kilka niebezpiecznych dla systemu rozwiązań, z których najistotniejszym jest mnogość organizacji”

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Andrzej Grzymała

Dyrektor Zarządzający, Wiceprezes Zarządu

RLG Polska

“Legislator objął zakresem butelki po napojach z tworzyw sztucznych do 3 l oraz butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l i dodaje, że warto by rozszerzyć ten zakres o puszkę aluminiową, aby osiągnąć najlepsze efekty środowiskowe”

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Piotr Kardaś

Sekretarz Generalny

Związek Pracodawców Polskie Szkło

„Nasza pierwsza reakcja na projekt ustawy wprowadzającej system kaucyjny jest pozytywna”

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Anna Larsson

Director, Circular Economy

Reloop Europe

„Wciąż są pewne elementy, które można ulepszyć i zmodyfikować tak, żeby finalny dokument przyniósł Polakom jak najwięcej korzyści”

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Bartłomiej Morzycki

Dyrektor Generalny

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie

“Obawiamy się, że zaproponowane przepisy spowodują dezorientację wśród konsumentów gdyż projektodawca zakłada możliwość funkcjonowania więcej niż jednego operatora systemu kaucyjnego w skali kraju oraz potencjalnie różne stawki kaucji za te same opakowania”

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Julia Patorska

Sustainability Consulting Central Europe, Partner Associate

Deloitte

„W przedstawionej propozycji, regulator pozostawia dużą swobodę rynkowi w zakresie sposobu realizacji celu, co niewątpliwie należy ocenić pozytywnie”

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Filip Piotrowski

Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

„Przedstawiony dokument nie wskazuje na to, aby miał znacząco poprawić sytuację dotyczącą zaśmiecenia i marnotrawstwa w Polsce. Wielość operatorów, nieznana wysokość kaucji zależna od decyzji poszczególnych operatorów, brak puszek aluminiowych w systemie, a także jednorazowego szkła – to kwestie kluczowe, które należy ponownie przemyśleć i zaprojektować.”

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Anna Sapota

Wiceprezes ds. relacji rządowych dla Europy Północno-Wschodniej

Grupa TOMRA

„Na tle europejskim propozycja Ministerstwa wygląda dość ubogo, bowiem w zakresie opakowań jednorazowych koncentruje się wyłącznie na butelkach plastikowych”


I Sesja


• Założenia systemowe polskiego modelu ROP

• ROP - model publiczny, prywatny, a może hybrydowy?

• Omówienie założeń projektu rządowego

• Stanowisko branży gospodarki odpadami

• Stanowisko branży recyklingowej

• Stanowisko samorządu terytorialnego


Panel dyskusyjny: ROP dla samorządu - udział wezmą m.in. pracownicy branży odpadowej, recyklerzy, samorządowcy oraz przedstawiciele ministerstwII Sesja


• Elementy systemu i rola interesariuszy ROP

• Stanowisko producentów opakowań

• Stanowisko przemysłu spożywczego

• System kaucyjny/depozytowy jako element systemu ROP

• Rola ekoprojektowania w GOZ


Panel dyskusyjny: ROP z punktu widzenia wprowadzających do obrotu - udział wezmą m.in. wprowadzający do obrotu oraz przedstawiciele ministerstw

17 czerwca w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) dla opakowań i odpadów opakowaniowych. Spotkanie adresowane do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek krajowy miało wyłącznie formę wysłuchania opinii i oczekiwań pochodzących od przedsiębiorców i było okazją do luźnej dyskusji, podczas gdy branża zadaje mnóstwo pytań dotyczących jej najbliższej przyszłości i oczekuje na nie pilnych oraz konstruktywnych odpowiedzi. Podczas spotkania nie został niestety zaprezentowany długo oczekiwany projekt Ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, której celem jest przeniesienie do prawa polskiego unijnych wymogów w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Nie została również przedstawiona żadna prezentacja podsumowująca dotychczasowe prace resortu klimatu. Doszło zatem do dość niekomfortowej sytuacji, w której wyłącznie przedstawiciele ministerstwa zaznajomieni byli z treścią projektu ustawy, a wszyscy pozostali uczestnicy – pozbawieni tej wiedzy – mogli jedynie luźno krążyć wokół tematu spotkania, bez możliwości odniesienia się do konkretnych zapisów zawartych w akcie prawnym. Trudno w takich warunkach prowadzić konstruktywną dyskusję

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Krzysztof Hornicki, Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy”

Temat ROP jest najbardziej gorącym tematem ostatnich tygodni w dyskusji nie tylko ekspertów spod znaku gospodarki środowiskowej. Reprezentowane jest zdanie ustawodawców, recyklerów i samorządów, ale nie może zabraknąć prezentacji poglądów producentów czyli wprowadzających, którzy cały ten system finansują. W swojej prezentacji pokażę cyfry, główne trendy i kurioza legislacyjne, którym musimy sprostać lub wspólnie je zmienić. Serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji!

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Wojciech Konecki, Prezes Zarządu APPLiA Polska - Ogólnopolski Związek Producentów AGD, Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej

W Polsce od lat tworzony jest system gospodarowania odpadami. Praktycznie od zera, przy znacznym udziale środków UE, wybudowano dziesiątki instalacji do zagospodarowywania odpadów, tworząc infrastrukturę mającą udźwignąć stawiane Polsce, a w konsekwencji także samorządom, wyśrubowane unijne wymogi w zakresie gospodarowania odpadami. Doświadczenia minionych miesięcy boleśnie obnażyły niedoskonałości budowanego systemu, który jest niewydolny pod względem możliwości przetworzenia surowców zebranych selektywnie i wytworzonych w zakładach zagospodarowania odpadów (MBP). Równolegle do rozbudowy infrastruktury odpadowej, w Polsce od lat funkcjonuje system tzw. „opłaty produktowej” oparty o organizacje odzysku opakowań. Po latach funkcjonowania organizacji odzysku stwierdzić należy, że system ten w obecnym kształcie nie sprawdza się. Organizacje zdejmują obowiązki zapewnienia poziomów odzysku i recyklingu odpadów z przedsiębiorców wprowadzających opakowania lub produkty w opakowaniach po bardzo niskich stawkach, a ich działanie przybrało formę handlu tzw. „kwitami”. W rezultacie wsparcie branży recyklerskiej jest fikcyjne, czego efektem jest m.in. obserwowana dzisiaj zapaść na rynku surowców. Jednak rolą ROP-u nie jest zdjęcie obowiązków z jednych uczestników obecnego systemu (gminy) i przekazanie ich innemu uczestnikowi (organizacje odzysku), w dodatku w oparciu o wybudowaną i utworzoną przez gminy infrastrukturę.

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta m. Gdańsk, Związek Miast Polskich

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Anna Sapota, Wiceprezes ds. Relacji Rządowych w Europie Północno-Wschodniej, TOMRA

Stworzenie efektywnego systemu depozytowego jest w Polsce koniecznością. Co więcej, im szybciej zostanie wdrożony, tym szybciej zaobserwujemy zmniejszenie się ilości śmieci w przestrzeni publicznej oraz podniesienie poziomów recyklingu. Pytanie brzmi co kryje się pod pojęciem „efektywny”. Doswiadczenie z innych rynków mowi, że przede wszystkim powszechny. Jakie są inne cechy sprawnie działającego, nowoczesnego systemu kaucyjnego? Na to pytanie odpowiem podczas Konferencji wykorzystując doświadczenie takich krajów jak m.in. Estonia i Litwa. Zapraszam do debaty i liczę na to, że wspólnie wypracujemy optymalne rozwiązanie dla Polski.

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Maciej Kiełbus, Partner, Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners

Na spotkaniu konsultacyjnym w czerwcu 2021 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska z przedstawicielami środowisk samorządowych niestety nie przedstawiono bliższych szczegółów dotyczących systemu ROP oraz systemu kaucyjnego. Przedstawiane założenia oraz odpowiedzi na liczne pytania niezmiennie były na stosunkowo dużym poziomie ogólności. Tymczasem w tak skomplikowanym systemie diabeł tkwi w szczegółach. Dlatego wszyscy interesariusze czekają na upublicznienie projektów konkretnych aktów prawnych, co ma nastąpić jeszcze w lipcu. Należy spodziewać się, że kolejne spotkania konsultacyjne po upublicznieniu projektów będą dużo dynamiczniejsze i wzbudzać będą większe zainteresowanie.

UDZIAŁ BEZPŁATNY

Prosimy o wypełnienie krótkiego formularza rejestracyjnego. Pozwoli to na bezpośredni kontakt e-mailowy z Państwem, a przede wszystkim wysłanie linku aktywacyjnego umożliwiającego udział w wydarzeniu.

Link zostanie przesłany e-mailem dzień przed wydarzeniem.

FORMULARZ REJESTRACJI

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Krzysztof Baczyński, prezes Zarządu Związku Pracodawców Producentów Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK

Cieszymy się, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska postanowiło wysłuchać głosu branży na tak żywotny temat, jakim jest mechanizm rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Tym bardziej, że opublikowane przez resort założenia tego mechanizmu budzą wiele obaw, pytań i wątpliwości. Szkoda więc, że nie usłyszeliśmy żadnych odpowiedzi na stawiane pytania dotyczące choćby tego, w jaki sposób uwzględniona zostanie zasada kosztu netto czy przestrzegania efektywności kosztowej w samorządach gminnych. Ministerstwo konsekwentnie odmawia podania szczegółów do czasu publikacji projektu zapewniając jednocześnie, że wszystkie te kluczowe elementy wynikające z dyrektywy zostały odpowiednio uwzględnione. Pytania i wątpliwości jednak pozostały. Czekamy na konkretne zapisy w projekcie, aby móc się do nich ustosunkować.

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Jacek Wodzisławski, Prezes Zarządu, Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL

Coraz głośniej dyskutuje się o ekoprojektowaniu, w tym przydatności do recyklingu oraz możliwości zastosowania materiału z recyklingu do produkcji nowych opakowań. Swoistą przewagę mają materiały permanentne, jak na przykład aluminium, których recykling jest możliwy w nieskończoność i to bez utraty jakości. Według ostatnich danych Fundacji RECAL, poziom recyklingu puszek aluminiowych po napojach w 2018 r. wyniósł w Polsce nie mniej niż 80,5%. To kolejny rok, podczas którego udało się przekroczyć granicę 80%, przy wymaganiach wynoszących 51%. Tak wysoki i stabilny wynik, który stawia opakowania aluminiowe na pozycji absolutnego lidera recyklingu, osiągnięto głównie dzięki efektywnie funkcjonującej od wielu lat działalności punktów skupu surowców wtórnych i związanym z tym obrotem odpadów na zasadach komercyjnych. Opakowania aluminiowe coraz „śmielej” pozyskuje się również w sortowniach oraz spalarniach, ale należy rozpocząć poważną dyskusję o wzroście efektywności oraz automatyzacji tych procesów.

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Piotr Kardaś, Sekretarz Generalny, Związek Pracodawców Polskie Szkło

Szkło jest materiałem łatwym w recyklingu. Nie oznacza to jednak, że jego zwiększenie o kilkadziesiąt procent nie będzie wymagać żadnego wysiłku. W mojej prezentacji pokażę najnowsze dane które pozwolą nam odpowiedzieć na pytanie jaką drogę wybrać, by maksymalizować recykling w Polsce. Zdradzę tylko, że zarówno producenci, jak i recyklerzy opakowań szklanych są zgodni, że najlepszy będzie pojemnikowy system zbiórki szkła, a nie np. system depozytowy. Systemy pojemnikowe finansowane z ROP pozwalają już dziś w Europie na zebranie ponad 90% opakowań szklanych.

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Łukasz Sosnowski, Prezes Zarządu, Fundacja ProKarton

Branża kartonów do płynnej żywności, podobnie jak inne podmioty zaangażowane w konsultacje zorganizowane w MKiŚ w czerwcu 2021 r., oczekuje opublikowania projektu ustawy. Zgodnie z dyrektywą, przepisy te powinny były pojawić się w polskiej przestrzeni prawnej już rok temu. A każdy miesiąc opóźnienia to niepewność odnośnie konstrukcji systemu i podziału kompetencji. Jeżeli spojrzymy na odpady opakowaniowe wielomateriałowe, to są wśród nich takie, których selektywnie się nie zbiera, lub których recykling jest trudny albo niewykonalny. Nie dotyczy to kartonów do płynnej żywności, które stanowią większość opakowań wielomateriałowych. Są one zbierane selektywnie i poddawane recyklingowi, także w Polsce. Nowy system powinien zatem brać pod uwagę przydatność do recyklingu w ramach poszczególnych frakcji, jak np. przydatność do recyklingu kartonów do płynnej żywności w całej frakcji odpadów wielomateriałowych. Wypracowanie zasad opłaty modulowanej czy – wzorem innych państw – cel recyklingowy dla kartonów do płynnej żywności to narzędzia, które pozwoliły urzeczywistnić zasady gospodarki o obiegu zamkniętym w polskim systemie ROP.

FORMULARZ BEZPŁATNEJ REJESTRACJI

Dominik Szymański

"Energia i Recykling"

tel. +48 539 549 451

e-mail: d.szymanski@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Zadzwoń

ORGANIZACJA

Anna Piechowiak

tel. +48 607 669 594

e-mail: a.piechowiak@abrys.pl

REKLAMA I PROMOCJA

Zadzwoń

Paweł Rosiak

tel. +48 515 428 338

e-mail: p.rosiak@abrys.pl

PRODUKCJA I WSPARCIE TECHNICZNE

Zadzwoń

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807